Truyen30h.Net

Nhật Kí Của Đĩ

Truyện ngắn

34614

Đang cập nhật

19-11-2023

Nhật Kí Của Đĩ

238 lượt thích / 34614 lượt đọc
Đổi tên (T4, 15/11/2023) từ Tâm Sự Nunglon thành Nhật Kí của Đĩ --- Tất cả đều là thật, nếu bạn không tin thì click back. Đừng hỏi đại loại như "èo, không tin cái này có thật luôn í" Mình khó chịu vcđ là block đó =)) (Ngày đầu tiên đăng tải: 18/10/2023) --- *loạn luân ông cháu