Truyen30h.Net

(Phần 2) Tìm lại kí ức đã mất.

Fanfiction

13862

Hoàn thành

28-11-2015

(Phần 2) Tìm lại kí ức đã mất.

462 lượt thích / 13862 lượt đọc
Title: Fanfic tìm lại kí ức đã mất. Rating: K+ Status: Hoàn thành. Summary: YO! Mọi người còn nhớ fic tình yêu bị ngăn cấm không? Đây là fic nối tiếp, kể về cuộc hành trình tìm lại kí ức của tenma. Mọi người cứ đọc đi.