Truyen30h.Net

Phân Tích Bài Thơ

Thơ ca

4285

Hoàn thành

18-12-2015

Phân Tích Bài Thơ " Đất Nước" - Nguyễn Khoa Điềm PéOanhKiu

52 lượt thích / 4285 lượt đọc
Cảm nhận của anh/ chị về đoạn thơ sau đây trong đoạn trích " Đất Nước" của Nguyễn Khoa Điềm "Khi ta lớn lên Đất Nước đã có rồi Đất Nước có trong những cái ngày xửa ngày xưa mẹ thường hay kể Đất Nước bắt đầu với miếng trầu bà bây giờ bà ăn ... Đất Nước có từ ngày đó"

Danh sách chương Phân Tích Bài Thơ " Đất Nước" - Nguyễn Khoa Điềm PéOanhKiu