Truyen30h.Net

PoohPavel | Notice me | EABO

Fanfiction

15162

Đang cập nhật

21-05-2024

PoohPavel | Notice me | EABO

1801 lượt thích / 15162 lượt đọc
Câu chuyện về đàn em enigma lớp dưới và đàn anh alpha trội lớp trên , một lần lỡ đánh dấu và 7749 vấn đề khác xảy ra Nếu muốn đùng phát yêu đương ngay thì bộ này không hợp , thiệt đấy !!! Mỗi ngày một chap / không cố định thời gian Fic sinh ra nhằm mục đích giải trí - không nghiêm túc hoá vấn đề