Truyen30h.Net

REIJI SAKAMAKI

Ma cà rồng

8025

Đang cập nhật

16-07-2020

REIJI SAKAMAKI

325 lượt thích / 8025 lượt đọc
Part 1 được dịch từ https://diabolik-lovers.fandom.com/wiki/Reiji_Sakamaki Reiji sợ ma được dịch từ https://pinkcasedialover.tumblr.com/post/177047099506/diabolik-lovers-lunatic-parade-shu-sub-escenario