Truyen30h.Net

[RenHeng] RenHeng's collections

Fanfiction

28126

Đang cập nhật

26-05-2023

[RenHeng] RenHeng's collections

2975 lượt thích / 28126 lượt đọc
Cp: Blade x Dan Heng (top x bot). Mô tả: Tuyển tập những plot chờ ngày được triển khai thành fic. Lưu ý: Chỉ là plot, drabbles và có nhiều cái rất OOC. Vui lòng không đục thuyền, không KY. Vui lòng không chuyển ver, không đạo nhái, không reup khi chưa được sự cho phép.