Truyen30h.Net

[skz] [textfic] How to turn chromium into nitrogen?

Ngẫu nhiên

4571

Đang cập nhật

01-10-2023

[skz] [textfic] How to turn chromium into nitrogen?

619 lượt thích / 4571 lượt đọc
Làm thế nào để biến Crom thành N? Lưu ý: Vì đây là text fic (có lẫn văn xuôi) nên những đoạn tin nhắn sẽ là cách nhắn tin của mình ở ngoài đời và nó sẽ không tránh được những đoạn nói tục nên nếu nó tục quá thì mọi người thông cảm nhé 😞

5 chương mới nhất truyện [skz] [textfic] How to turn chromium into nitrogen?

Danh sách chương [skz] [textfic] How to turn chromium into nitrogen?