Truyen30h.Net

𝐍𝐚𝐠𝐢 & 𝐑𝐞𝐨; 𝐃𝐨𝐰𝐧𝐭𝐨𝐰𝐧 𝐁𝐚𝐛𝐲

Siêu nhiên

27975

Đang cập nhật

15-05-2023

𝐍𝐚𝐠𝐢 & 𝐑𝐞𝐨; 𝐃𝐨𝐰𝐧𝐭𝐨𝐰𝐧 𝐁𝐚𝐛𝐲

2894 lượt thích / 27975 lượt đọc
"reo, tớ hỏi cậu, đối với cậu tớ là gì thế?" "tớ gần như đã nói cho cả thế giới biết rằng cậu là kho báu của tớ rồi nagi." câu trả lời đúng là làm nagi không thể thất vọng hơn. "thế, còn hơn cả kho báu thì sao, cậu đã từng xem tớ hơn cả thế chưa?" ..

5 chương mới nhất truyện 𝐍𝐚𝐠𝐢 & 𝐑𝐞𝐨; 𝐃𝐨𝐰𝐧𝐭𝐨𝐰𝐧 𝐁𝐚𝐛𝐲