Truyen30h.Net

|𝟏𝟐𝐂𝐒||𝐓𝐞𝐱𝐭| 𝐑𝐞𝐝𝐚𝐦𝐚𝐧𝐜𝐲

Lãng mạn

17142

Đang cập nhật

27-04-2024

|𝟏𝟐𝐂𝐒||𝐓𝐞𝐱𝐭| 𝐑𝐞𝐝𝐚𝐦𝐚𝐧𝐜𝐲

1122 lượt thích / 17142 lượt đọc
Xuân Diệu đã từng nói: "Hãy để trẻ con nói vị ngọt của kẹo. Hãy để tuổi trẻ nói hộ tình yêu. Làm sao sống được mà không yêu, không thương, không nhớ một kẻ nào?" CÂN NHẮC: ▫︎ Truyện có những từ ngữ thô tục, nhạy cảm. ▫︎ Nghiêm cấm đạo văn. ▫︎ Tính cách nhân vật đôi khi sẽ mang lại cảm giác khó chịu. #Sun☀️ #1 - songngu (19/1/2024) #1 - xunu (28/1/2024) #1 - 12chomsao (31/3/2024) #1 - romance (17/4/2024) #1 - sutu (30/4/2024) #1 - nhanma (17/5/2024)

5 chương mới nhất truyện |𝟏𝟐𝐂𝐒||𝐓𝐞𝐱𝐭| 𝐑𝐞𝐝𝐚𝐦𝐚𝐧𝐜𝐲