Truyen30h.Net

乐

Truyện teen

729

Đang cập nhật

13-04-2024

30 lượt thích / 729 lượt đọc
Hệ liệt 乐: oneshot dùng để delulu ke của otp🩵 Chỉ là mình cho hết tất cả oneshot của hệ liệt này vào chung 1 nơi hoi🥺 ⚠️: lowercase, badword (sometime ooc) Disclaimer: Kịch bản và ý tưởng thuộc về mình nhưng nhân vật thì không Không có bất cứ một sự kiện hoặc diễn biến nào trong đây là thật, trừ khi đã được phía công ty chủ quản hoặc chính bản thân nghệ sĩ lên tiếng, xin cảm ơn