Truyen30h.Net

[SONG TÍNH/H TỤC] Đế quốc biến thái

Truyện teen

28930

Đang cập nhật

21-02-2024

[SONG TÍNH/H TỤC] Đế quốc biến thái

737 lượt thích / 28930 lượt đọc
Vương Thanh 18 tuổi, vì cơ thể song tính mà bị bắt nạt, sỉ nhục, dè bỉu xa lánh. Cậu uất ức tự sát chết đi, lại xuyên đến một đế quốc kỳ lạ, nơi tất cả mọi người vô cùng tôn sùng cơ thể song tính. Ở đó chỉ có Hoàng tộc mới sở hữu thể chất này, và cậu chính là Hoàng tử út của Hoàng tộc ấy, một trong bốn người đàn ông duy nhất ở cả Đế quốc có lồn.