Truyen30h.Net

STRANGEVERSE

Siêu nhiên

19

Đang cập nhật

03-03-2024

STRANGEVERSE

2 lượt thích / 19 lượt đọc
1 thực thể cổ xưa tên Infinity đã trở lại thoát khỏi phong ấn đã quyết định giành lại quyền thống trị đa vũ trụ của mình