Truyen30h.Net

[Taekook] Em và Kim

Huyền ảo

3411

Đang cập nhật

18-03-2024

[Taekook] Em và Kim

183 lượt thích / 3411 lượt đọc
Là những mẫu chuyện của Taekook,có sinh tử văn, có H, từ ngữ thô tục nên cân nhắc trước khi đọc nhé. Fic chỉ được đăng trên wattpad của Na thuii. Nên muốn chuyển ver thì phải thông báo với Na nhé, không mang fic đi nên khác khi chưa có sự cho phép hay đồng ý của Na, Na xin cảm ơn!
Tags: taekook