Truyen30h.Net

TEXT || TAEKOOK || Tình đầu là anh trai!

Fanfiction

1546931

Hoàn thành

18-02-2020

TEXT || TAEKOOK || Tình đầu là anh trai!

98802 lượt thích / 1546931 lượt đọc
Thông tin giả, ảnh giả, chỉ có tình yêu là thật! "Bây giờ mày có về nhà không?" "Gọi một tiếng chồng thì may ra anh sẽ suy nghĩ lại" "Ba mẹ, con yêu anh hai" Thể loại: Texting couple phụ: sin, hopemin Start: 19/02/2019 - End: 18/02/2020

5 chương mới nhất truyện TEXT || TAEKOOK || Tình đầu là anh trai!