Truyen30h.Net

Thresh - cai ngục xiềng xích

Huyền ảo

263

Hoàn thành

13-06-2018

Thresh - cai ngục xiềng xích

18 lượt thích / 263 lượt đọc
Độc ác và xảo quyệt, Thresh là một cai ngục, hồn ma tự hào với việc tra tấn người sống không ngừng nghỉ.... nhưng nỗi đau chúng cảm nhận được không đơn giản là thể xác... mà những điều vượt xa cả cái chết... "Tâm trí là một điều kì diệu để ta xé nát"