Truyen30h.Net

Thương em mất rồi

Truyện teen

4367

Đang cập nhật

09-04-2024

Thương em mất rồi

389 lượt thích / 4367 lượt đọc
Nguyệt Anh: Em thấy họ hay ví von người yêu là ánh dương hay ánh sáng mặt trời kia mà. Ai lại như anh? Thiên Minh: Ai rồi cũng sẽ tìm thấy ánh dương của riêng họ, nhưng anh chỉ cần em là đủ, ánh trăng của đời anh

5 chương mới nhất truyện Thương em mất rồi