Truyen30h.Net

Tôi Không Phải Người Của Trái Đất!!

Siêu nhiên

8

Đang cập nhật

27-05-2023

Tôi Không Phải Người Của Trái Đất!!

2 lượt thích / 8 lượt đọc
"Ngươi không thuộc về nơi này nơi ngươi thuộc về là thế giới khác chứ không phải là trái đất... Khái niệm ma thuật là điều gì đó hư ảo đối với hành tinh này" ....