Truyen30h.Net

War of Thousand Worlds

Siêu nhiên

561

Đang cập nhật

06-09-2022

War of Thousand Worlds

57 lượt thích / 561 lượt đọc
Writer: Raef Từ khởi nguyên của vũ trụ những Cổ thần đã tạo ra Không gian, nó không ngừng lớn lên nhưng nó vẫn chỉ là một khoảng không trống rỗng. Để trao sự sống cho khoảng không vô tận đó mà các Cổ thần đã tạo ra Big Bang, ngay sau khi Big Bang diễn ra thì vạn vật bắt đầu được hình thành. Nhưng có một thứ mà các Cổ thần không ngờ tới, đó là sự đứt gãy không gian. Việc không gian trở nên đứt gãy đã khiến cho một thứ được sinh ra. Đó chính là những không gian đối lập lại với không gian gốc. Trong mỗi không gian đối lập đó là một bản sao của vũ trụ gốc nhưng sẽ có một chút khác biệt. Và nhiệm vụ của các vị thần là giữ cho những không gian này không hợp vào làm một với không gian gốc bởi vì khi điều đó xảy ra thì hậu quả sẽ là sự sụp đổ của đa vũ trụ. Nhưng rồi có một kẻ cố phá hoại sự ổn định của cả đa vũ trụ xuất hiện, Amelia và một phiên bản khác của cô bị Người phát ngôn của Không gian giao cho nhiệm vụ ngăn người này lại, dù cô không muốn nhưng đứng trước các vị thần cô cũng chẳng thể chối được nên cô đành bất lực vác theo phiên bản khác kia của mình và giải cứu đa vũ trụ. Bìa: https://twitter.com/mittsumia/status/1374447540020551683?s=21