Truyen30h.Net

|Windbreaker And You | Sau Khi Bị Phát Hiện Là Omega Liền Bị Đụ Tàn Bạo

Truyện ngắn

3285

Đang cập nhật

10-05-2024

|Windbreaker And You | Sau Khi Bị Phát Hiện Là Omega Liền Bị Đụ Tàn Bạo

187 lượt thích / 3285 lượt đọc
Tên truyện :Sau Khi Bị Phát Hiện Là Omega Liền Bị Đụ Tàn Bạo -Thô tục, Cao h. Có Yếu Tố ABO!!!!!! Chuyện hầu như không liên quan đến những sự việc trong mạch chính 80% là chịttttt :33333 Đừng đem suy nghĩ của bạn áp đặt lên câu chuyện của tôi. Không thích thì xin đừng đọc cũng như buông lời cay đắng:( Nhưng vẫn hoan nghênh nhưng commend tuy tiêu cực nhưng có tính xây dựng nhaaa Nhớ đọc truyện với một tâm thế giải trí nha :333

Danh sách chương |Windbreaker And You | Sau Khi Bị Phát Hiện Là Omega Liền Bị Đụ Tàn Bạo