Truyen30h.Net

【 Xem Ảnh Thể 】 Cây Muốn Lặng Mà Gió Chẳng Ngừng

Hành động

9152

Hoàn thành

22-05-2021

【 Xem Ảnh Thể 】 Cây Muốn Lặng Mà Gió Chẳng Ngừng

487 lượt thích / 9152 lượt đọc
https://huaxue191banhuangxiaohong.lofter.com/view Xem ảnh cuối cùng đi hướng: Ôn khách hành tại thanh nhai sơn một trận chiến thân bị trọng thương chống được chu tử thư tới, nói di ngôn ly thế. Chu tử thư đồ hơn phân nửa cái võ lâm chính đạo sau kiệt lực mà chết, trương thành lĩnh mang theo bốn mùa sơn trang sư huynh đệ thu liễm thi cốt sau xa độn Nam Cương mười năm sau hướng võ lâm triều đình báo thù.

5 chương mới nhất truyện 【 Xem Ảnh Thể 】 Cây Muốn Lặng Mà Gió Chẳng Ngừng