Truyen30h.Net

Xuyên không sang thế giới khác với sức mạnh mới

Huyền ảo

62025

Hoàn thành

25-01-2020

Xuyên không sang thế giới khác với sức mạnh mới

4317 lượt thích / 62025 lượt đọc
Truyện kể về main tên Ichijou Kaito rất thông minh và mạnh về thể chất nhưng cậu giấu đi điều đó vì lí do cá nhân. Một hôm cậu cùng cả lớp lẫn chị cậu bị dịch chuyển sang thế giới khác với nhiệm vụ cứu rỗi thế giới đó. Như được biết thế giới đó là thế giới mà phép thuật tồn tại, từ đó cuộc phiêu lưu của cậu bắt đầu.