Truyen30h.Net

[Xuyên nhanh/NP] Quyển 1: Ở tổng thụ văn cướp lấy vai chính công

Lãng mạn

11033

Hoàn thành

14-11-2022

[Xuyên nhanh/NP] Quyển 1: Ở tổng thụ văn cướp lấy vai chính công

221 lượt thích / 11033 lượt đọc
Ảnh đế Đường Đường là một quyển tổng thụ trong sách pháo hôi, thư trung kết cục là bị người gặp người thích giả nhân giả nghĩa vai chính dẫm lên thượng vị, thân bại danh liệt, nhưng sau lại, cốt truyện tan vỡ...... Xuyên qua sau đường ảnh đế bắt đầu rồi mặt ngoài không muốn không muốn, trong lòng kêu lại đến lại đến vui sướng sinh hoạt. Đi thận đi tâm, công sủng thụ, toàn văn tô ngọt HE. 【 tránh lôi / khúc dạo đầu cẩu huyết Mary Sue / ngụy cưỡng bách 】