Truyen30h.Net

XUYÊN TỚI MẠC THẾ TÔI BỊ ĐÁM NAM NHÂN BAO VÂY

Khoa học - viễn tưởng

34414

Đang cập nhật

07-07-2023

XUYÊN TỚI MẠC THẾ TÔI BỊ ĐÁM NAM NHÂN BAO VÂY

574 lượt thích / 34414 lượt đọc
Y Y không biết vì cái gì mình xuyên vào quyển truyện đam mỹ cùng với cái hệ thống tên gọi Hệ Thống Sắc Tình. Sơ lược văn án: Y Y: " A... anh không phải là gay sao!!!" Không phải cốt truyện nói hắn ta gay sao giờ người đang làm loạn trên người cô là ai đây. Sau đó Y Y liền nghi ngờ nhân sinh, tại sao một người lại thêm một người muốn làm cô? Cô xuyên nhầm truyện rồi phải không? ------- Truyện đam mỹ là giả. Góc bật mí. Cốt truyện mới lạ hệ vua zoombie đối đầu với hệ quỷ. Nhưng thân phận cả 2 lại trà trộn vào phe người tốt!