Truyen30h.Net

[ZhongChi] Hồ ngôn [Hoàn]

Siêu nhiên

1961

Hoàn thành

14-05-2023

[ZhongChi] Hồ ngôn [Hoàn]

139 lượt thích / 1961 lượt đọc
Zhongli phát giác trú Liyue Quan Chấp Hành cùng hắn đã từng biết đến một con tiểu hồ ly rất giống Tartaglia là Aias nuôi trong nhà tử giả thiết

5 chương mới nhất truyện [ZhongChi] Hồ ngôn [Hoàn]

Danh sách chương [ZhongChi] Hồ ngôn [Hoàn]