Truyen30h.Net

[Edit/Fakenut] Tổng hợp fic Fakenut mà mình edit

Lãng mạn

56220

Đang cập nhật

18-05-2024

[Edit/Fakenut] Tổng hợp fic Fakenut mà mình edit

4874 lượt thích / 56220 lượt đọc
Ở đây chỉ có truyện HE. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. Vui lòng không tái sử dụng bản dịch này dưới mọi hình thức. Link lofter của các tác giả: Diana Yuan: https://igot7372.lofter.com 终有时- : https://everythinghaschanged748.lofter.com 御嘲风|壳花洁癖拆逆勿入: https://www.lofter.com/front/blog/home-page/longyude Link truyện: 1. Suffocate: https://igot7372.lofter.com/post/1f31e224_2b8aab1cf 2. Giả làm AI yêu đương với người ta qua mạng thì làm sao bây giờ?: https://igot7372.lofter.com/post/1f31e224_2bab86a4e 3. Vụn thuỷ tinh và táo ngọt: https://everythinghaschanged748.lofter.com/post/1eb9d65f_2bac0480c 4. Chồng cũ cứ quấy rầy tôi mãi: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=19722902&incantation=hjoTeGYxyhEH 5. Ngày dài sắp tận: https://www.lofter.com/front/blog/collection/share?collectionId=19859868&incantation=hjaQhalzWIvL

Danh sách chương [Edit/Fakenut] Tổng hợp fic Fakenut mà mình edit